Klapa rewizyjna przeciwpożarowa EI 120

do ścian szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych / przedścianek
ei 90 szachty 0011 ei 90 szachty  0052 ei 90 szachty  0052 2
Zamówienia: realizujemy zamówienia od 1 szt, możliwe stany magazynowe.
Czas produkcji: w zależności od wielkości zamówienia od 2 do ok. 30 dni roboczych.

Zastosowanie:
Klapy zgodnie z Aprobatą ITB przeznaczone są  do stosowania jako zamknięcie otworów rewizyjnych w następujących  przegrodach budowlanych. 

Klapy rewizyjne EI 120 zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, spełniającej kryteria klasy nie mniejszych niż EI 120 odporności ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF grubości 2 x 12,5 mm, na profilach stalowych z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności ogniowej – według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.
Do nienośnych ścian szybów instalacyjnych/ przedścianek o zakresie odporności ogniowej  EI 120.

Przedstawione klapy rewizyjne  montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody.

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 60- EI120 :
Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach zgodnych z aprobatą ITB.
Standardowe rozmiary skrzydła w mm: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600.
Światło dostępu jest mniejsze o 50 mm.

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20x20 doliczamy 11 cm co daje 31x31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy).

Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach, ale ich powierzchnia nie powinna być większa niż 1,5 m² .
Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych  (światło otworu po montażu) wynosi1500 x 1000 mm lub powierzchnia klapy jest nie większa niż 1,5 m2.Najmniejszy rozmiar klap EI 120 wynosi 200 x 200 mm.


Opis produktu: 

1). Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 120 z wkładką 40 lub 50 mm przeznaczona do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120

2) Klapa składa się z dwóch ram (zewnętrznej obudowanej kołnierzem wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012 i wewnętrznej stanowiącej ramę skrzydła).

3) Każda klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo sprężynowe do ramy zewnętrznej oraz aluminiowe elementy zamykające przykręcane do wewnętrznej ramy za pomocą śrub.

4.Dwa zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.
5. Kołnierz gipsowy na ramie zewnętrznej wykonany jest z 2 x 4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 53 mm, które przykręcono do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów samo wiercących. 
Kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do 40 mm (lub więcej).
6. Rama zewnętrzna obłożona jest płytami Fireboard o grubości 25 mm, połączonymi ze sobą za pomocą klamer.  Na obwodzie po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowane są za pomocą klamer pęczniejące, ogniochronne taśmy uszczelniające.
7. Pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylną osłoną wykonaną z płyt Fireboard przyklejona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma uszczelniającą o przekroju 25 x 2 mm. Osłona wykonana z płyt Fireboard przykręcona jest do ramy zewnętrznej za pomocą wkrętów.
8. Wypełnienie klap rewizyjnych stanowią stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F wg normy PN-EN 520+A1:2012, ogrubości 2 x 12,5 mm oraz płyta Fireboard grubości 25 mm przykręcona do tylnej strony skrzydła klapy. Wypełnienie mocowane jest do ramy wewnętrznej przy pomocy wkrętów.
9. Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła klapy, umieszczona jest pęczniejąca, ogniochronna taśma uszczelniająca. W dolnej wewnętrznej części klapy znajdują się dwa aluminiowe trzpienie (na skrzydle klapy) oraz dwa, znajdujące  się w ramie zewnętrznej, położone przeciwlegle do trzpieni, na których osadzone jest skrzydło drzwiowe.
10. Każda klapa wyposażona jest w 2 zamknięcia zatrzaskowo sprężynowe do ramy zewnętrznej oraz aluminiowe elementy zamykające przykręcane do wewnętrznej ramy za pomocą śrub.

Opcja dodatkowa:
Klapa  zamykana na kluczyk (jako opcja dodatkowa). Istnieje możliwość zamontowania w niej  zamka czworokątnego  otwieranego  niebieskim  plastykowym kluczykiem.
W przypadku  kiedy klapa wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek to jest obudowany jest on płytą FIREBOARD o grubości 25 mm.

Wyjaśnienie  skrótów
Są to skróty, które określają rodzaje płyt gipsowo-kartonowych. Pochodzą z Polskiej Normy PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe i oznaczają:
GKB - płyta gipsowo-kartonowa zwykła,
GKF - płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna,
GKBI - płyta gipsowo-kartonowa impregnowana,
GKFI - płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana

Klapa rewizyjna przeciwpożarowa EI 120

do ścian szybów/ szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych / przedścianek

susw ei 90 szachty 0011

Zamówienia dotyczące klap ściennych: realizujemy zamówienia od 1 szt, możliwe stany magazynowe.
Czas produkcji: w zależności od wielkości zamówienia od 3 do ok. 20 dni roboczych.
Terminy realizacji zamówień uzależnione są od obłożenia produkcji na dzień przesłania zlecenia i mogą ulec zmianie.

Zalety: szybki, łatwy montaż, jednopłaszczyznowy montaż klap rewizyjnych w ścianach szybów instalacyjnych/ przedścinakach, możliwość montażu w ścianach szybów instalacyjnych różnych producentów, możliwość obłożenia klap rewizyjnych płytkami ceramicznymi.
Klapy otwierają się wyłącznie z góry na dół, otwieranie boczne jest niemożliwe.Skrzydło drzwiowe jest wyjmowane.

rys.5 klapa do oboenia pytkami ceramicznymi

Zastosowanie:

Opisane klapy rewizyjne EI 120 przeznaczone są do montażu w nienośnych ścianach pionów instalacyjnych spełniających kryteria klasy odporności ogniowej EI 120.

  • z jednostronnymi obłożeniem 40 mm
  • z jednostronnym obłożeniem 45 mm
  • z jednostronnym obłożeniem 50 mm
Klapy rewizyjne EI 120 zamontowane w ścianie nienośnej pionu instalacyjnego z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, spełniającej kryteria klasy nie mniejszych niż EI 120 odporności ogniowej, z jednostronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF grubości 2 x 12,5 mm, na profilach stalowych  zimniogiętych CW/UW 75 x 0,6 ( rozstaw słupków nie większy niż 625 mm) z wypełnieniem z płyt wełny mineralnej grubości nie mniejszej niż 40 mm i gęstości nie mniejszej niż 30 kg/m3, zostały sklasyfikowane w klasie EI1 120 odporności ogniowej – według kryteriów normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Przedstawione klapy rewizyjne  montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody ( nie większą niż EI 120).

Wymiary w mm przeciwpożarowe klapy rewizyjnej EI 120 :
Uwaga:  Na zamówienie możliwe jest wykonanie klap o dowolnych rozmiarach do 1,5 m2.
Standardowe rozmiaryw mm: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600
Światło dostępu jest mniejsze o 50 mm

W przypadku klapy o skrzydle 20x20cm, otrzymujemy klape EI 120 o świetle 15x15 cm,

Podane wymiary dotyczą  wielkości skrzydła drzwiowego, gipsowy wieniec ma 5,5 cm grubości z każdej strony, więc do rozmiaru skrzydła drzwiowego np.:  20x20 doliczamy 11 cm co daje 31x31 cm (wym. zewnętrzny klapy, otwór montażowy).

Mogą być produkowane klapy o innych wymiarach ale ich powierzchnia nie może być większa niż 1,5 m2.

Maksymalny rozmiar klap rewizyjnych ( światło otworu po montażu ) wynosi 1500 x 1000 mm lub powierzchnia klapy nie jest większa niż 1,5 m2.
Przykładowe możliwe wymiary: 20 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 50 cm, 60 x 50 cm, 60 x 70 cm, 80 x 80 cm, 80 x 90 cm, 90 x 90 cm, 300X800 mm, 600X900 mm, 900X 900mm, 290X800 mm, 400X800 mm.

 Opis produktu:

Przedstawione klapy rewizyjne montowane w przegrodach budowlanych o klasie odporności ogniowej nie większej niż odporność ogniowa klap, zachowują odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody
( nie większą niż EI 120) .

1) Przeciwpożarowa klapa rewizyjna o odporności ogniowej EI 120 z wkładką 40 lub 50 mm składa się z dwóch ram: zewnętrznej (obudowanej kołnierzem wykonanym z płyt DF lub F) – ościeżnicowej oraz wewnętrznej stanowiącej ramę konstrukcyjną skrzydła.

2) Obie ramy klapy rewizyjnej wykonano z aluminiowych kątowników. Każda rama składa się z czterech pojedynczych części, trwale połączonych ze sobą specjalną metodą spawania 

3) Rama zewnętrzna obudowana jest gipsowym kołnierzem wykonanym z 2x4 płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 12,5 mm i szerokości 53 mm. Dodatkowo kołnierz obłożony jest pasami z płyt gipsowo-kartonowych typu DF lub F o grubości 15 mm (lub więcej) zwiększającymi jego grubość z 25 do 40 mm (lub więcej).

4) Rama zewnętrzna posiada na tylnej stronie osłonę wykonaną z płyt Fireboard. Na obwodzie, po wewnętrznej stronie osłony z płyt Fireboard zamocowano za pomocą klamer pęczniejące ogniochronne taśmy uszczelniające.

3) Dodatkowo pomiędzy ramą zewnętrzną klapy a tylną osłoną z płyt Fireboard przyklejono pęczniejącą ogniochronną taśmę uszczelniającą o przekroju 25 x 2 mm.

7) Skrzydło klapy jest wyjmowane, osadzone na aluminiowych trzpieniach, które znajdują się w dolnej wewnętrznej części skrzydła klapy.

8) Wypełnienie klapy stanowią płyty gipsowo-kartonowe typu DF lub F grubości 2 x 12,5 mm oraz płyta Fireboard o grubości 25 mm przykręcona do tylnej strony klapy.

9) Do klapy rewizyjnej zastosowano 2 szt. zamknięć zatrzaskowo sprężynowych typu MINI LATSCH.

10) Pomiędzy ramą zewnętrzną i wewnętrzną, na obwodzie skrzydła klapy, umieszczono pęczniejącą taśmę uszczelniającą o przekroju

11) Przy klapie rewizyjnej dodatkowo zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydła drzwiowego w postaci łańcuchów z karabińczykami.

Klapy posiadają aktualną Aprobatę ITB ITBAT15-7848/2014 ważną do 22 kwietnia 2019 r.

Opcja dodatkowa zabezpieczenia przed otwarciem:

Jako wyposażenie dodatkowe można zamontować różne rodzaje zamków:
zamek czworokątny, okrągły cylindryczny lub PZ.

W przypadku gdy klapa wyposażona jest (opcjonalnie) w zamek to powinien on być obudowany płytą Fireboard o grubości 25 mm.

 

Klapy rewizyjne EI 30- EI 120

Kontakt tel: 600 443 643

Zapytania e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapytania e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracujemy w godz. 7.30 - 17.30
od poniedziałku do piątku.

1NM
HydroTakt Naj
ul. Patriotów 309 A
04-767 Warszawa
Klapy i drzwiczki przeciwpożarowe EI30, EI60, EI 90, EI 120 oraz klapy i drzwiczki rewizyjne bez odporności ogniowej.